Wie zijn wij

 

Wat kan het GOW Welzijnswerk voor u betekenen?
Bent u woonachtig in de gemeente Waalre, Bergeijk, Bladel, Eersel of Reusel-De Mierden? En heeft u hulp nodig? Dan kunt u wellicht een beroep doen op het GOW Welzijnswerk. We zijn een organisatie die zich inzet voor uw welzijn. Maar dat doen we niet alleen; om werkelijk iets te bereiken is samenwerken heel belangrijk. Samen met onze vrijwilligers staan we voor u klaar.

Onze medewerkers signaleren uw behoeften en creëren samenhang tussen diverse activiteiten. Het gaat vaak om praktische ondersteuning – het organiseren van een inloopmiddag of vrijwilligersdienst, het inzetten van vrijwilligers, een stukje voor de dorpskrant schrijven, maar ook om bestuurlijke hulp en coördinatie. We blijven met u, de gemeente en andere samenwerkingspartners in gesprek om op deze manier in te kunnen spelen op uw wensen en behoeften en veranderende omstandigheden in de samenleving.
Zo zijn we als organisatie bijvoorbeeld betrokken bij het sociaal cultureel werk. Dit is erop gericht om u als zelfstandig wonende burger ondersteuning te bieden, zodat u zo lang mogelijk kan blijven meedoen in de samenleving. We ondersteunen in dit verband een aantal lokale initiatieven zoals: LIAC Waalre, Dienstencentrum Bladel, Aquino in Bergeijk en Steunpunt Vrijwilligerswerk Eersel.

Maar we doen meer! Kies voor een overzicht hieronder uw gemeente.

Kies hier uw gemeente: