Vrijwilliger bij GOW Welzijnswerk

Wilt u als vrijwilliger iets betekenen voor uw medemens? Dan kunt u zich binnen het GOW Welzijnswerk inzetten voor kwetsbare mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bent u bereid om samen met ons dat steuntje te geven? U krijgt er gegarandeerd veel voor terug!

Zonder de vrijwilligers zouden veel welzijnsactiviteiten niet door kunnen gaan. Wij hebben veel bewondering en waardering voor de grote groep vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor hun gemeenschap. We doen er dan ook alles aan om onze vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties goed te ondersteunen.

Belangstelling? Klop dan gerust bij ons aan!

 

Waarom vrijwilliger worden?

  • U heeft leuke contacten met mensen
  • U ervaart waardering voor uw inzet
  • Het zorgt voor persoonlijke groei
  • Het geeft u voldoening
  • Het is een zinvolle tijdsbesteding

Een paar voorbeelden van vrijwilligerswerk:

  • Gastheer of gastvrouw zijn
  • Een op een contact, een maatje zijn om mensen te helpen
  • Administratief werk
  • Ondersteunen van mantelzorgers
  • Warme maaltijden bezorgen bij kwetsbare mensen

Informatiegids voor vrijwilligers

Eén van de communicatiemiddelen binnen het GOW Welzijnswerk is een informatiegids. Deze gids is bestemd voor alle vrijwilligers van het GOW Welzijnswerk en wordt aangeboden aan vrijwilligers die voor het eerst met het GOW Welzijnswerk te maken krijgen. In deze gids kunt u informatie vinden over zaken die voor u als vrijwilliger van belang kunnen zijn.

U kunt deze bekijken door rechts op het logo van het GOW te klikken.

Aanmelden als vrijwilliger

Uw naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Email:

Opmerkingen:

naam