Steunpunt Mantelzorg

 

Mantelzorg overkomt je!
Omdat je kind een beperking heeft, je partner chronisch ziek is geworden of je buurvrouw slecht ter been raakt. Een zorgtaak kan soms zwaar zijn. Het blijkt vaak langduriger en ingrijpender dan verwacht. Ook moeten velen het combineren met werk, gezin en hobby’s. Om te voorkomen dat je eigen wereldje steeds kleiner wordt, is het belangrijk dat je zowel goed voor de ander als voor jezelf zorgt. Je kunt bij het Steunpunt Mantelzorg terecht met al je vragen en verzoeken om informatie. Er bestaan veel ondersteuningsmogelijkheden in de regio. Hoe graag je het ook zou willen, soms red je het als mantelzorger niet (meer) alleen. Dan is het goed om te weten dat er binnen het GOW Welzijnswerk medewerkers en vrijwilligers klaarstaan die je kunnen helpen, een luisterend oor bieden en jouw zorgtaken verlichten.

  • Mantelzorgers en gezinnen met een langdurig intensive zorgvraag worden ondersteund waardoor zij hun zorgtaak langer vol kunnen houden.
  • Professionals worden geïnformeerd over de positie van mantelzorgers, hoe zij mantelzorgers kunnen herkennen en naar wie zij mantelzorgers kunnen doorverwijzen wanneer specifieke informatie en advies nodig is.
  • De ketensamenwerking wordt versterkt waardoor het hulpverleningsaanbod aansluit bij de behoefte van mantelzorgers.
  • Nieuwe activiteiten worden ontwikkeld die voorzien in de behoefte van mantelzorgers.
  • De belangen van mantelzorgers worden bespreekbaar gemaakt waardoor lokale overheden passend beleid kunnen maken.

Informatie en advies:
Mantelzorgers worden geïnformeerd over zaken m.b.t. wonen, welzijn, zorg en wet- en regelgeving. Voorlichting aan professionals wordt structureel uitgevoerd d.m.v. voorlichtings-bijeenkomsten of aansluiting bij teamvergaderingen van zorgaanbieders.

Praktische ondersteuning:
Om mantelzorgers te ontlasten kunnen vrijwilligersdiensten aangeboden worden, bijvoorbeeld maatjes, hulp bij thuisadministratie, Vrijwillige Thuiszorg. Deelname van de zorgvrager aan (indicatievrije) dagbesteding kan ook verlichting geven bij mantelzorgers.

Bel of mail ons of kom langs bij het Servicepunt in uw gemeente.

Bergeijk: Servicedesk Mantelzorg, vrijdagmorgen in Aquinohuis, Dr. Rauppstraat 52.
Bladel: Informatiepunt Zorg en Welzijn, maandag- en vrijdagmorgen in Dienstencentrum de Goei Plak, Kloostertuin 2.
Eersel: Servicedesk Mantelzorg, iedere morgen in kantoor GOW Welzijnswerk, Eikenburg 2.
Waalre: Goed voor mekaar Waalre, iedere morgen in Huis van Waalre, Kon. Julianalaan 19

 

Jonge mantelzorgers
Heb je een broertje of zusje met autisme? Is je moeder misschien depressief of je vader ernstig ziek? Dan ben jij zonder dat je het weet een jonge mantelzorger. Gewoon omdat je het normaal vindt klaar te staan voor mensen om wie je geeft. Ongemerkt doe je thuis heel wat meer dan je vrienden. Boodschappen doen, koken, opruimen, op je broertje/zusje passen. En misschien maak je je ook wel veel zorgen. Het GOW welzijnswerk zet zich in voor het herkennen van en indien nodig ondersteuning geven aan jonge mantelzorgers, waarmee de kans op overbelasting en het ontwikkelen van problemen, nu en op latere leeftijd, worden gereduceerd. Het Steunpunt Mantelzorg De Kempen is er ook voor jou en kan jou informatie en antwoorden geven op de vragen die je hebt, kan je in contact brengen met andere jonge mantelzorgers, en organiseert leuke en leerzame activiteiten.
Er zijn maandelijks activiteiten voor de jongeren, waar lotgenotencontact, (h)erkenning en ontspanning centraal staan.

GOW Welzijnswerk werkt nauw samen met een groot aantal lokale en regionale partners. Deze samenwerking gebeurt op een breed terrein met onder meer lokale bewoners- en cliëntvertegenwoordigers, vrijwilligersorganisaties, gemeenten, zorginstellingen, politie, woningcorporaties, onderwijs en vluchtelingenwerk. Wij zijn uitvoerder van welzijnswerk en brengen mensen en organisaties samen.

Wij blijven op zoek naar geschikte partners om het welzijnswerk nog beter in te kunnen vullen. Samenwerking met andere gemeenten en welzijnsinstellingen, vooral in de regio, zal leiden tot verdere inhoudelijke en bedrijfsmatige versterking. We staan open voor samenwerking op structurele basis en op opdracht- en projectbasis.

Meer informatie over Steunpunt Mantelzorg
GOW Welzijnswerk
Eikenburg 2, 5521 HZ Eersel
Telefoon: (0497) – 514746
E-mail:info@gowwelzijnswerk.nl

Meld je aan via het antwoordstrookje en je wordt op de hoogte gehouden middels een gratis nieuwsbrief.

Aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg

Uw naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Email:

Opmerkingen:

naam