Medewerkers GOW Welzijnswerk

Bij GOW Welzijnswerk werken negen betrokken en enthousiaste medewerkers. Echte professionals die zich blijven ontwikkelen. Met ieder een eigen taak, maar ook nauw samenwerkend in een team of dorp.

Hier vindt u de medewerkers met hun functie en werkgebied. Als u op het envelopje klikt, kunt u direct een e-mail sturen. U kunt alle medewerkers telefonisch bereiken via het centrale nummer van GOW Welzijnswerk, 0497-514746.

Arno Heesters

Arno Heesters

Directeur GOW Welzijnswerk

Arno Heesters is directeur bij het GOW Welzijnswerk, een organisatie met negen medewerkers en vierhonderd vrijwilligers die zich aan het GOW Welzijnswerk verbonden hebben. Als directeur is hij belast met de dagelijkse leiding van de interne en externe werkorganisatie en draagt hij zorg voor de voorbereiding, uitvoering, verslaglegging en verantwoording van het door het bestuur vastgestelde beleid. Tevens heeft hij veelvuldig contact met externe ketenpartners in het kader van dienst- en productontwikkeling en mogelijke samenwerkingsvormen.

Maria Heesterbeek

Maria Heesterbeek

Sociaal-cultureel werker

Maria Heesterbeek is als sociaal-cultureel werker verbonden aan het GOW Welzijnswerk. Ze is coördinator van de dienst ‘Thuisadministratie’ in de Kempen; samen met een team van ruim 25 vrijwilligers helpt ze per jaar ruim 120 mensen. Daarnaast is ze contactpersoon voor de gemeente Bergeijk en coördineert en ondersteunt ze lokale organisaties en projecten. Ze geeft voorlichting en vormt een schakel tussen de informele en formele zorg.

Esther de Raad

Esther de Raad

Sociaal-cultureel werker

Esther de Raad is sociaal-cultureel werker en contactpersoon voor de gemeente Bladel. Zij heeft een coördinerende functie en heeft ruime ervaring in het ontwikkelen en ondersteunen van (nieuwe) diensten, zoals de ‘Maatschappelijke Beursvloer’, ‘Dienstencentrum Bladel’, ‘Project Familiezorg’ en de Wmo-raad.

‘Iedereen betrekken’ is haar motto.

Ad van der Heijden

Maria Engelen

Maria van Engelen

Sociaal-cultureel werker

Maria van Engelen geeft uitvoering aan het ‘Steunpunt Mantelzorg’. Belangrijk onderdeel van dit steunpunt is het geven van informatie aan mantelzorgers zelf, evenals het onder de aandacht brengen van de groep bij partijen als gemeenten en zorgaanbieders. Binnen de gemeente Eersel ondersteunt Maria samen met een beleidsambtenaar lokale projecten van ketenzorg en informele zorg.

Kristel van de Ven

Arlette van Sambeek

Arlette van Sambeek

Financiële administratie

Arlette van Sambeek is verantwoordelijk voor de financiële administratie bij het GOW Welzijnswerk en zorgt intern voor de juiste afstemming op financieel gebied. Enkele voorbeelden van haar taken zijn het bijhouden en verwerken van de registratiesystemen voor personeelsmutaties, de salarisadministratie en het opstellen van de begrotingen. Daarnaast verzorgt ze de financiële verslaglegging van projecten voor de aanvraag van subsidies bij provincie en fondsen.

Ank Heimeriks

Ank Heimeriks

Medewerkster secretariaat

Ank Heimeriks is medewerkster op het secretariaat, de administratie en de receptie. Omdat zij de telefoon beantwoordt en bezoekers ontvangt, is ze het eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers en collega-organisaties. Tevens biedt ze administratieve ondersteuning aan alle projecten en diensten die het GOW Welzijnswerk in de diverse gemeenten uitvoert.

Jacqueline Willems